Sunds Jagtforening
Sundsjagtforening afholder drivjagt i kommuneskoven l√łrdag d. 17. oktober kl 13 jagtleder Martin Jensen Husk tilmelding af hund tlf 21791661

Kommende Arrangementer
15-11-2020
drivjagt i kommuneskoven kl 10 jagtleder Orla Elkjær 24596101 / Poul-Erik Elkær 40442905 husk tilmelding af hund
19-12-2020
drivjagt i kommuneskoven kl 13 jagtleder Lasse Hansen 22632545/Henning Skytte 27244066 husk tilmelding af hund
10-01-2021
(Gule ærter) drivjagt i kommuneskoven kl 10 jagtleder Stefan Knudsen 21791661/Henning Skytte 27244066 husk tilmelding med hund og til gule ærter

Generalforsamling


Referat fra Generalforsamling 16. jan. 2020

Sunds Hallens lille sal kl. 19:00

45 deltagere, vi var op imod et stort arrangement med Stig Tøfting på Unimerco samme aften.

HS bød velkommen og Poul Henning Jensen valgt til dirigent. Undfertegnet til referant.

PHJ gennemgik dagsorden og kunne berette at den var lovlig indvarslet med udsendt mail 5. dec. Og i Jæger.

HS fremlagde beretning vedhæftet. PEE fremlagde beretning fra flugtskydning vedhæftet.

PEE fremlagde regnskabet indtægt 104 tusinde mod udgift på 90 tusinde – Alle blev godkendt.

Ingen indkomne foreslag.

Valg til bestyrelsen, Orla Elkjær og Stefan Knudsen nyvalgt ingen modkandidater. Lasse Hansen valgt som suppleant.

Genvalg af Esge Jensen til revisor.

Genvalg af PEE til skydeudvalget for SJF banen.

Genvalg af Klaus Holt til HJC i Ørre. Da Bjarne Pedersen ikke ønskede at blive genvalgt var de flere emner som ville hjælpe KH, Lasse Hansen, Poul Henning Jensen og Kenni Knudsen.

Evt.

PHJ fremlagde at familiedagen var meget vigtig og burde blive gentaget i 2020.

Jens  Jensen  spurgte til areal begrænsning vedr. Kronvildt livlig debat.

Bukkejagt SKP

20                        Lars Søndergård                         40545442

21                        Tage Skov                                      21285651

22                        Ole N. Møller                               20885117

23                        Ole Bertelsen                              20892200

24                        Søren Michelsen                        51512764

25                        Per Kragelund                                50501233

26                        Orla Elkjær                                    24596101

27                        Stefan Knudsen                          21791661

28                        Jan Knudsen                                22700265

Kronvildt SKP

36                        Lasse Hansen                               22632545

37                        Erling Kristensen                        24450313

38                        John Salejärvi                              30494162

39                        Villy Mortensen                          40157782

40                        Rene Kristiansen                        29891734


Dåvildt SKP

50                        Carsten Pedersen                      22414256

51                        Kristian Holm                               60236063

52                        Tove Larsen                                  60210403

53                        Marianne Bertelsen                  42627451

Knudmosejagten

Jan Knudsen                                22700265

John Hjort                                     23682235

S: Carsten Jakobsen                  30327112

S: Lars Søndergaard                  40545442

Rågejagt

Per Kragelund                              50501233

Tage Skov                                      21285651

Ken Simonsen                               40745401

Kenni Knudsen                           ????

Orla Elkjær                                    24596101


Der blev udleveret vingaver m.m. til Anders Nygaard, Carsten Jakobsen, Poul-Henning Jensen, Lene Østergaard, Jens Holt, Esge Jensen som tak for diverse opgaver.

Trofæaften en virkelig go aften tak til Carsten Jakobsen.

Referat

Poul-Erik Elkjær den 20. jan. 20

Ordinær generalforsamling torsdag den 17. jan. 2019 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal

Referat Poul-Erik Elkjær

Dagsorden:
1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent
Henrik Kristensen bød velkommen til 47 fremmødte medlemmer. Dirigent blev Poul Henning Jensen.
2. Formandens- og udvalgenes beretninger
Foreningen har 186 medlemmer, vært ved kaffe & snitter. 15,- kr. øl/vand.
20/1 Årets rævejagt 21 deltagere. En rå af Erik smed og en ræv af Svend Åge Pedersen.
Derefter gule ærter.
2/2 Opstart hundetræning ved Arne Larsen og Henning Skytte, næsten 40 hunde.
13/2 Bestyrelsesmøde Anders Nygård og Henning Skytte medlem, PEE kasserer, Carsten Jakobsen næstformand og Henrik Kristensen formand.
24/3 Hjælpe dag mwed 9 deltagere.
9/4 opstart flugtskydning.
10/4 & 16/4 bymatch mod Ørre/Sinding. ØS vandt 226 duer mod 224 duer. 2019 skydes der til 40 duer.
2/5 Fyraftensmøde med 8 deltagere rydning af spor m.m.
5/5 Kommunemesterskab i Timring.
12/5 Indskydning af riffel på HJC.
16/5 Bukkepral ved Martin B. Jensen. 1 buk af Carsten Jakobsen.
27/5 Kredsskydning i Skjern.
30/6 Jagtforeningsdag, super dag, godt 100 deltagere.
8/8 hundetræning se 2/2, ca. 35 hunde.
11/8 RAHS finaleskydning i Skjern. Ingen top placeringer.
21/8 Lukket skydning.
25/8 Hjælper dag med 3 deltagere.
20/10 1.efterårsjagt med 26 deltagere.
28/10 Årets HJC jagt med 15 deltagere.
18/11 2. efterårsjagt med 18 deltagere. 2 stk. råvildt og 1 hare.
22/11 Knudmosejagten se Knæk & Bræk.
15/12 3.efterårsjagt med 22 deltagere.
Husk rævejagt lørdag kl. 1000.
28/1 rep. Aftner på Sunds Skole.
3/2-19 opstart hundetræning.
3. Regnskab
Fremlagt af PEE Indtægt 109 t. Udgift 96 t.
4. Indkomne foreslag
 (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Ingen
5.
Valg til bestyrelsen, På valg Henrik Kristensen (ønsker ikke genvalg) Poul-Erik Elkjær og
Henning Skytte
PEE og HS genvalgt, Martin B. Jensen ny valgt.
Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård
Genvalg.
Valg af revisor, på valg Jens Holt
Genvalg.
Valg af skydekordinator, på valg Niels J. Sørensen ønsker ikke genvalg
Ny valg PEE samt hjælpere Poul Henning Jensen og Kristian Østergaard.
Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Claus Holt
Begge genvalgt.
6.Evt.
Opfordring til jagtforeningsdag lign. i 2018.
Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage uge 20-29
Uge
20    Bjarne Pedersen         22700149
21    Orla Elkjær             24596101
22    Marianne Bertelsen        42627451
23    Ole N. Møller            20885117
24    Kaj Klaris            40111264
25    Poul Kristensen        40404882
26    Anders Jensen        61540817
27    Ole Bertelsen        20892200
28    Villy Mortensen        40157782
29    Svend Meedom        24854712
Kronvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 35-40
Uge
35    Rene Kristiansen        29891734
36    Peter Hansen        42227495
37    John Hjort            23682235
38    Holger Jensen        51261229
39    Erling Kristensen        24450313
40    Ken Simonsen        30745405
Dåvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 48-1 då & kalv
Uge
48    Søren Michelsen        51512764
49    Jan Knudsen            22700265
50    Esge Jensen            61269335
51    Tage Skov            21285651
52    Per Kragelund        50501233
1    Dan Simonsen        28375977
Knudmosejagten (torsdag) 2 person + 2 suppleanter
1.    Jan Knudsen            22700265
2.    Peter Hansen        42227495
S.    Dan Simonsen        28375977
S.    Søren Michelsen        51512764
Rågejagt i Herning kommune
1.    Kenni Knudsen        28116185
2.    Carsten Pedersen        22414256
3.    Michael Knudsen        29259588
4.    Tage Skov            21285651
5.    Per Kragelund        50501233
6.    Orla Elkjær             24596101
PEE udleverede 2 flasker vin til Esge Jensen, Jens holt samt til dirigenten.
HK takkede for go ro og orden samt til PH for dirigent rollen.
Anders Nygård holdt en takke tale til Henrik Kristensen og 8 år i formandsposten og udleverede en kurv.
Efter generalforsamlingen blev der afviklet trofæaften ved Carsten Jakobsen.
Der var rigtig mange fine trofæer og John Hjort stod for uddeling af medaljer.
Amerikansk lotteri med mange fine præmier solgt 500 lodder.

Referant
Poul-Erik Elkjær


SUNDS JAGTFORENING
www.SUNDSJAGTFORENING.dk


Ordinær generalforsamling torsdag den 17. jan. 2019 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal

Dagsorden:
1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent
2. Formandens- og udvalgenes beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne foreslag
 (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5.
Valg til bestyrelsen, På valg Henrik Kristensen (ønsker ikke genvalg) Poul-Erik Elkjær og
Henning skytte
Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård
Valg af revisor, på valg Jens Holt
Valg af skydekordinator, på valg Niels J. Sørensen ønsker ikke genvalg
Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Claus Holt
6.Evt.
Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage uge 20-28
Kronvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 35-40
Dåvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 48-1 då & kalv
Knudmosejagten (torsdag) 2 person + 2 suppleanter
Rågejagt i Herning kommune

=========================================================================================

Ordinær generalforsamling torsdag den 18. jan. 2018 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal

Referat v/poul-Erik Elkjær

 

Dagsorden:

1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent

47 deltagere, HK bød velkommen

Dirigent, Poul Henning Jensen, referat undertegnede

2. Formandens- og udvalgenes beretninger

185 medlemmer, SJF vært ved kaffen, 22/1 rævejagt med 19 deltagere leveret en rå efterfølgende gule ærter. 9/2 bestyrelsesmøde Anders Nygård og Henning Skytte medlem, PEE kasserer, CJ næstformand og HK formand.

5/2 opstart hundetræning v/AL og HS. Godt 30 hunde. 1/3 Begynder Skovgård Byg i gang med terrassen. 11/3 Hjælper dag på skydebanen, skydetårn samt lerduer opsamling.

¾ opstart flugtskydning. 10/4 & 18/4 bymatch med Ø/S Sunds vandt med 228/246 mod 222/245.

6/5 kommunemesterskab i Aulum/Haderup få deltagere. 13/5 indskydning riffel på HJC.

16/5 bukkepral ved Orla Elkjær rundstykker. Der var to bukke Kenn Simonsen og Leo Bertelsen. 28/5 kredsskydning i Timring ingen deltager. 12/8 RAHS finaleskydning i Ø/S. I serie 2 skød Sunds en 6. plads og i serie 3 en flot 3. plads.

9/8 efterårs hundetræning ved AL & HS. Knap 40 hunde.

21/8 afslutningsskydning. 28/10 1. efterårsjagt 16 deltager, ingen skud masser af vildt. 2/11 statsjagt i Alheden ved John Hjort og Nichlas Machmüller referat senere.

23/11 Knudmosejagten ved Anders Jensen og tove Larsen, referat senere.

19/11 2. efterårsjagt 14 deltagere, leveret 1 snappe og 1 hare.

16/12 3. efterårsjagt 18 deltagere, leveret 1 rå ved Kenn Simonsen.

14/1 Årets jagt på HJC 21 deltagere, leveret 1 ræv og 1 sneppe set masser af vildt.

3. Regnskab

Indtægter 104 T, Udgift 143 T underskud 38 T. Bank 124 T. Status 288 T.

4. Indkomne foreslag

 (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Ingen

5.

Valg til bestyrelsen, På valg Carsten Jakobsen og Anders Nygård

Genvalg

Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård

Genvalg

Valg af revisor, på valg Esge Jensen

Genvalg

Valg af skydekordinator, på valg Niels J. Sørensen

Genvalg

Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Claus Holt

Genvalg

6.Evt.

AN fremlagde at der kunne åbnes for deltagere til efterårsjagterne dvs. Man kunne deltage med flere gæster ( 100 kr. ) tilmelding til jagtleder.

HK fremlagde planer om benyttelse af søen ved omfartsvejen & Ørre vejen.

HK fremlagde at der må drives jagt på då og kalv i plantagen fremober i december.

CJ mente at der vil være flere deltager til lukket skydning hvis den blev flyttet til lørdag så kunne er også bedre komme andre med samt evt. Oprettelse af damerække.

AN fremlagde at vi var blevet enige om at alt løbende vildt skulle afregnes med 20 kr./kilo

brækket. HK havde aftalt med kommunen at flisning skal gøre primo 2018.

 

Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage uge 20-28 25 deltager

20                 Martin b. Jensen 26258070

21                 Peter Hansen 29694652

22                 Ole Bertelsen 20892200

23                 Jan Knudsen 30916643

24                 Rikke Johnsen 50533065

25                 Anders Nygård 30853722

26                 Anders Jensen 61540817

27                 Kaj Klaris 40111164

28                 P.H. Jensen 28706193

Kronvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 35-39 14 deltager

35                 Henning Skytte 27244066

36                 Pia Overgård 40551654

37                 Jakob Østergård 61619008

38                 Peter Wittrup 22221114

39                 Jesper Andersen 29360115

Statsjagten med riffel eller hagl (bestået riffelprøven) 2 person + 2 suppleanter 14 deltager

1                    Dan Simonsen 28375977

2                    Carsten Jakobsen 30327112

3                    Ken Simonsen 30745405

4                    Søren Michelsen 51512764

Dåvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 48-52 Då & kalv 15 deltager

48                 Orla Elkjær 24596101

49                 Per Kragelund 50501233

51                 Mads Andersen 27215608

52                 Marianne Bertelsen 42627451

Knudmosejagten (torsdag) 2 person + 2 suppleanter 15 deltager

1                    Jesper Andersen 29360115

2                    Søren Michelsen 51512764

3                    Peter Wittrup 22221114

4                    Ole B. Kristensen 21922705

Rågejagt i Herning kommune 6 deltager

1                    Martin B. Jensen 26258070

2                    Michael S. Knudsen 29259588

3                    Claus Holt 22455169

4                    Orla Elkjær 24596101

 

 

Der blev uddelt vin til Jens Holt – Esge Jensen og Poul Henning Jensen.

 

=========================================================================================

 

Ordinær generalforsamling torsdag den 19. jan. 2017 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal

Dagsorden/Agenda:

1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent

47 personer fremmødt, velkomst ved HK, gennemgik aftenens forløb.

Poul Henning Jensen valgt som dirigent, oplyste at der var lovlig indvarsling K&K sept. Nummer samt at den var beslutningstagende. PH gennemgik dagsordene.

2.Formandens- og udvalgenes beretninger

Beretning HK, forening har 183 medlemmer, SJF er vært ved kaffe/brød, røgfri lokale.

16/1 rævejagt 10 deltagere, 3/2 bestyrelsesmøde med konstituering Henning og Anders bestyrelsesmedlem, Poul-Erik kasserer, Carsten næstformand og Henrik formand.

7/2 opstart hundetræning ved Arne og Henning, over 30 hunde rigtig flot.

4/4 opstart flugtskydning, 12/4 og 18/4 bymatch mod Ørre-Sinding. 7/5 kommunemesterskab i SJF, 14/5 indskydning riffel på HJC, 16/5 bukkepral ved Eddie Hald flot arrangement, 6 bukke leveret af 5 skytter. 29/5 Kredsskydning i Ørre-Sinding. 12/6 Divisionsskydning i SJF, 13/8 RAHS finaleskydning i Nees. Både 1. og 2. pladsen i serie 3 samt Jens Vestergård individuel i serie 2 det må være godkendt. 10/8 Efterårs hundetræning med Arne og Henning. Over 30 hunde flot. 15/8 lukket afslutningsskydning. 22/8 aflystning af ungjæger skydning. 22/10 1.efterårsjagt med 17 deltager. Kalle smed skød rålam. 8/11 Statsjagt i Kompedal SJF med Lars Søndergård og Anders Jensen. 17/11 Knudmosejagten SJF med Laila og Henning Bilberg.

20/11 2. efterårsjagt 14 deltagere, ingenting skudt. 11/12 HJC jagten med 17 deltagere, ingenting skudt. 17/12 3. efteråsjagt, skudt ræv af Anders Jensen.

Der var spurgt om tilladelse til etablering af sø men klart afslag fra kommunen. 15/6 kom byggetilladelsen til udvidelsen af terassen. Tilladelse til opstilling af skydetårn i skoven.

Forespurgt om tilladelse til buebane. Den 11.marts arbejdsdag med mange forskellige opgaver på banen og i skoven.

Beretning godkendt.

3.Regnskab

Indtægt 107 t, udgift 81 t, ingen kommentarer, godkendt.

4.Indkomne foreslag

 (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Godkendt.

5.

Valg til bestyrelsen, På valg Henrik Kristensen, Poul-Erik Elkjær og Henning Skytte

Genvalg.

Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård

Genvalg.

Valg af revisor, på valg Gunvor Jensen

Nyvalg blev Jens Holt.

Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Niels J. Sørensen

Genvalg.

Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Jens Sørensen

Bjarne Pedersen og Anders Jensen genvalgt, nyvalgt Klaus Holt og der søges efter en medhjælper, emne ved Ole b. Kristensen.

6.Evt.

Lars Søndergård oplyste fra kronvildt møderne om forløbet. HK forespurgte om interessen for buebanen og der vil være 5-10 skytter i SJF. Der blev foreslået een stille opstart af JH.

Anders fremlagde gæstepladserne som var et forsøg i 2016 og at den vil blive videreført i 2017 med 100 kr. Pr. Gæst og max. 3 pr. Jagt helst uden hund eller riffel.

Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage

Uge  20   Orla Elkjær mobl se 2015

-       21    Villy Mortensen 40157782

-       22    Kristian Mortensen    21671037

-       23    Anders Jensen 61540817

-       24    Ole Bertelsen 20892200

-       25    Jesper Andersen 29360115

-       26    Kaj Jepsen 20873240

-       27    Erling Kristensen 24450313

-       28    Finn Skallebæk 61722390         

Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage

Uge         35    H.G. 40891385

-       36    Esge Jensen 61269335

-       37    Mads Andersen 27215608

-       38    Jan Knudsen 22700265

-       39    Søren Michelsen 51512764

Statsjagten bestået riffelprøven

1.              Niclaes M. 42799880

2.              John Hjort 23682235

3.              Leo Bertelsen 50980842

4.              Sv. Åge Pedersen 26145276

Rågejagt i Herning kommune

1.              Kristian Mortensen 21671037

2.              Klaus Holt 22451696

3.              Marianne Bertelsen 42627451

 

Referat

 

Poul-Erik Elkjær

=============================================================================================

Ordinær generalforsamling torsdag den 14. jan. 2016 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal

Dagsorden/Agenda:

1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent

Velkomst ved Henrik Kristensen. 57 personer fremmødt. Jesper Lauridsen blev valgt som dirigent.

2.Formandens- og udvalgenes beretninger

Foreningen har 170 medlemmer. SJF er vært ved kaffe/brød. Lokalt røgfrit. PEE referant. 17/1 rævejagt med 18 deltager. 8/2 opstart hundetræning ved Arne Larsen og Henning Skytte. Over 30 deltager. 19/2 bestyrelsesmøde Anders Nygaard og Henning Skytte medlem, PEE kasserer, Carsten Jakobsen næstformand, HK formand. 30/3 opstart flugtskydning. 13/4 & 14/4 bymatch Ørre-Sinding/SJF. 2/5 indskydning riffel på HJC. 2/5 kommunemesterskab i Ø/S. A-klassen vandt Peter Hansen 39/43, nr. 2 Bjarne Pedersen 38/41 flot. 31/5 kredsskydning i Sevel. 16/5 bukkepral hvor Søren Michelsen både bød på rundstykker og flot seksender fra kommeplatagen. 14/6 Divisinsskydning i Aulum/Haderup. 27/6 arbejdsdag på skydebanen 9 fremmødte opstlling af huse / hegn. 8/8 RAHS finaleskydning på SJF banen. 12/8 efterårs hundetræning med AL og HS. Igen over 30 hunde. 24/8 lukket skydning. 31/8 Ny/ung jæger skydning. 24/10 1. efterårsjagt ikke skudt set alle typer. 8/11 Ny- ungjæger jagt v/John Hjort. 10/11 Statsjagt i Kompedal Plantage SJF havde Kristian Mortensen og Ken Simonsen. 15/11 2. efterårsjagt nedlagt 1 sneppe af Ole Nielsen. 20/11 Knudmosejagten SJF havde Jens Sørensen og Andfers Nygård med hund. 22/11 HJC jagten med 25 deltager. Flemming Elkjær skød et dyr. 12/12 3. efterårsjagt nedlagt bukkelam af Michael Jakobsen.

3.Regnskab

Indtægt 177 tusinde, Udgift 211 tusinde.

4.Indkomne foreslag

 (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

 

 

 

 
Image